Kontakt

Vildängel AB
Vildängel har sin bas på vackra Johannesdal, Ingarö i Stockholms skärgård.


Anders Freudendahl - anders @ vildangel.se
Bygg, entreprenad, foto, film, teater, rigg, scenteknik, produktion, dekor.


Lisa Björfors Freudendahl - lisa @ vildangel.se
Textil; waldorfdockor och barnkläder i ekologisk ull, bomull och återvunna material.
Dans- och lekpedagog.


Både Anders och Lisa är också verksamma inom Tillitsverket.
Tillitsverket bedriver verksamhet kring fri lek och skapande med målet att stärka tilliten och öka medmänskligheten bland barn, unga och vuxna.