Vildängel är Anders och Lisa Freudendahl, med våra fyra barn.
Vi är ett litet familjeföretag och en stor familj.
Vi är livskonstnärer som arbetar med skapande i olika former
- Bygg & snickeri, waldorfdockor och barnkläder, foto, dans och lek.
Alltid med stark inlevelse, engagemang och helhetstänk.

Vi bor och verkar på Johannesdal, Ingarö
Vi är båda en del av Tillitsverket som verkar för att stärka tilliten bland barn, unga och vuxna, med lek och skapande som våra främsta redskap.