Kontakt

Vildängel HB
Vildängel har sin bas på vackra Johannesdal, Ingarö i Stockholms skärgård.


Anders Freudendahl - anders @ vildangel.se
Bygg, entreprenad, foto, film, teater, rigg, scenteknik, produktion, dekor.


Lisa Björfors Freudendahl - lisa @ vildangel.se
Textil; waldorfdockor och barnkläder i ekologisk ull, bomull och återvunna material.
Dans- och lekpedagog.


Både Anders och Lisa är också verksamma inom Tillitsverket.
Tillitsverket bedriver verksamhet kring fri lek och skapande med målet att stärka tilliten bland barn, unga och vuxna.